Prasības pārtikas uzņēmuma iekārtām, virsmām un aprīkojumam

Iekārtas un aprīkojums, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ir projektēts, konstruēts, uzstādīts un uzturēts tā, lai nepieļautu pārtikas piesārņošanos pārtikas uzņēmumā. Galvenās prasības, kas tiek izvirzītas iekārtu un aprīkojuma higiēniskumam, ir to tīrīšanas iespējas. Vislabāk to nodrošināt, ja iekārtas un aprīkojums ir no gluda, ūdensnecaurlaidīga, netoksiska, neabsorbējoša, korozijai nepakļāvīga materiāla, kā aff izturīgs pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iedarbību. Ja materiāli neatbilst iepriekšminētajām prasībām, tad uzņēmumam dokumentāli jāpierāda izmantoto iekārtu un aprīkojuma atbilstība. Materiāli ir jāiegādājas ar ražotāja izsniegto deklarāciju, kas ļauj identificēt preci.


Prasības iekārtu funkcionalitātei
Ātrās atdzesēšanas iekārtām jāspēj atdzesēt karstu produktu, samazinot temperatūra no 63 līdz 5 °C 90 minūšu laikā.
Ledusskapjiem un dzesēšanas kamerām (piepildītām ar uzglabājamo pārtiku) jāuztur temperatūra ne augstāka par 5 °C. Saldētavām (piepildītām ar uzglabājamo pārtiku) jāuztur temperatūra ne augstāka par -18 °C.
Aukstumiekārtām, arī tām, kas novietotas apmeklētāju zālē, vēlamas temperatūras reģistrēšanas ierīces, kas novērojamas no ārpuses.

Kontrolierīces un to pārbaude
Viens no pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas veidiem ir drošības procedūru vai kontroles pasākumu īstenošana ar atbilstošām mērierīcēm.
Pārtikas iekārtas pēc iespējas aprīko ar mērierīcēm, kas nodrošina tūlītēju informāciju par procesa norisi. Ēdināšanas uzņēmumos dažādu parametru (temperatūras, gaisa mitruma u.c.) mērīšanai visērtāk lietot digitālos termometrus, kur rādījumi nolasāmi uz ierīces displeja:
•    termometri dažādu virsmu un vides temperatūras mērīšanai;
•    termometri (iedurami) pārtikas produktu iekšējās temperatūras mērīšanai (kontakta jeb zondes termometri);
•    cepamās eļļas testeris, kurš, ievietots eļļā, ļauj noteikt eļļas sastāvu (ja nepieciešams mainīt eļļu, iedegas indikatora lampiņa);
•    higrometri (higrotermometri) - relatīvā gaisa mitruma mērīšanas ierīces, kas nepieciešamas kvalitatīvai higroskopisku (mitrumu absorbējošu) produktu uzglabāšanā.

> Mērierīces, kas izmantojamas pārtikas produktu ražošanas procesā ###

Pārtikas nozarē nedrīkst izmantot dzīvsudraba termometrus. Neiesaka lietot arī stikla termometrus (saplīstot iespējams fizikāls apdraudējums).
Temperatūras mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanai nepieciešama termometru atkārtota verificēšana vismaz vienu reizi četros gados.