Pārtikās aprites dalībnieku pienākumi konkrētajā pārtikās aprites posmā

Ēdināšanas uzņēmumos notiekošais ražošanas process attiecas gan uz pārtikas ražošanas, gan izplatīšanas posmiem, ietverot:
•    izejvielu un/vai pusfabrikātu saņemšanu;
•    izejvielu, pusfabrikātu un gatavās produkcijas uzglabāšanu;
•    apstrādi (izejvielu pirmapstrādi un ēdienu gatavošanu);
•    gatavās produkcijas realizāciju.
Uzņēmuma vadībai ir jānodrošina:
•    kvalificēta personāla piesaiste un apmācība;
•    higiēniska darba vide;
•    droša un nekaitīga pārtikas produktu ražošana un uzglabāšana;
•    darba vietu aprīkošana ar ražošanas procesā nepieciešamām iekārtām un ierīcēm. Higiēnas pasākumu nodrošināšana ēdināšanas uzņēmumā galvenokārt atkarīga no darbinieku attieksmes. Darbinieki ir atbildīgi par to, lai uzņēmumos noteiktie higiēnas pasākumi tiktu veikti pilnībā, tādējādi samazinot pārtikas piesārņojuma riska iespējas līdz minimumam.