Uzraudzības procedūru un kontroles pasākumu noteikšana KKP

Uzraudzība ir regulāras, plānotas darbības kritiskajos kontroles punktos noteikto robežu ievērošanas kontrolei un to dokumentēšana noteiktā veidā un apmēros, lai pārliecinātos par to vai process notiek noteikto limitu robežās un nav kļuvis bīstams vai nevadāms. 

Bieži uzraudzību var veikt kā vienkāršu procedūru:
■ ar vizuālu novērošanu, piem. lai pārliecinātos, ka pārtikas produkti atbilst noteiktajiem kritērijiem, novērtējot telpu un aprīkojuma tīrību u.c;
■ regulāri veicot mērījumus, izmantojot termometru, piem. aukstuma iekārtu temperatūras mērījumi, produktu iekšējās temperatūras mērījumi u.c;
■ veicot laboratorisku kontroli, piem. produktu / gatavo ēdienu / dzeramā ūdens vai apkārtējās vides objektu (nomazgājumi no darba virsmām, personāla rokām u.c.) izmeklējumus.

Lai personāls veiktu nepieciešamos uzraudzības pasākumus, ir jādod vienkāršas un skaidras instrukcijas: 
■ ko kontrolēt (piemēram, temperatūra),
■ kā kontrolēt (ar termometra palīdzību),
■ kad kontrolēt (piemēram, divas reizes dienā)
■ kas kontrolē (šefpavārs)