Uzraudzības pasākumu dokumentēšanu

Veikto uzraudzības pasākumu dokumentēšana ir paškontroles sistēmas svarīga sastāvdaļa. Uzņēmumam ir jāizvērtē ar kādu dokumentu palīdzību varētu pierādīt, ka nepieciešamā kontrole ir ieviesta. Uzņēmumā vēlams dokumentēt gan „priekšnoteikumu" prasībās noteikto pasākumu izpildes kontroli, gan ar HACCP procedūrām saistītos uzraudzības pasākumus.