Termiskā apstrāde

Termiskās apstrādes proecsu jāveic tā, lai maksimāli saglabāta pārtikas produktu uzturvērtību.

Cepšanai jālieto tauki un eļļas, kas speciāli paredzēti šim nolūkam; taukus un eļļas cepšanas procesā nedrīkst pārkarsēt — tos nedrīkst karsēt virs +180°C. Karsēti tauki un eļļa var būt bīstami patērētāju veselībai, tāpēc regulāri ir jāpārbauda to kvalitāte —jānovērtē to smarža, garša, kā arī dūmu krāsa.
Ja konstatē, ka pārkarsēšanas rezultātā ir mainījusies tauku vai eļļas krāsa, smarža vai garša - cepšanai lietotie tauki un eļļa nekavējoties jānomaina.
Vēlams kontrolēt termiskās apstrādes procesa efektivitāti, mērot temperatūru pārtikas produktu iekšienē. Vēlams, lai produktu iekšējā temperatūrai termiskās apstrādes procesa laikā būtu ne zemāka par +74°C.

Lai pārbaudītu tehnoloģiskā procesa drošumu un objektīvi noteiktu sagatavoto ēdienu derīguma termiņus, ieteicams ņemt pārtikas produktu paraugus to mikrobioloģiskai izmeklēšanai. Uzņēmumā veicamo pārtikas produktu laboratorisko izmeklējumu daudzumu un biežumu nosaka pēc uzņēmumā ražoto produktu riska pakāpes: sortimenta, pasniegšanas veida. 

Izmeklējumu veikšanai noslēdz līgumu ar akreditētu laboratoriju.