Telpas personālam

Darbinieku ģērbtuvēs (ja iespējams, atsevišķas sievietēm un vīriešiem), jāparedz iespēja dalītai darba un ielas apģērba uzglabāšanai. Jāparedz arī vieta/telpa netīrā apģērba uzglabāšanai līdz mazgāšanas brīdim.

Blakus personāla telpām jābūt pieejamai ūdens skalojamai tualetei, kam jābūt savienotai ar efektīvu kanalizāciju. Tualetes nedrīkst būt tieši savienotas ar telpām, kurās apstrādā pārtiku.
Sanitārās labierīcības jāaprīko ar atbilstošu dabīgo vai mehānisko ventilāciju. Blakus tualetēm jāizvieto roku mazgāšanas ierīces, kas nodrošinātas ar auksto un karsto ūdeni, roku mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī vienreizējās lietošanas papīra dvieļiem roku nosusināšanai.

Ieteicams pie roku mazgāšanas ierīces izvietot atgādinājumu personālam neaizmirst nomazgāt rokas pēc tualetes apmeklējuma.
Darbinieku ģērbtuves un tualetes telpas vienmēr jāuztur tīrībā un kārtībā.