Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums

Visiem izstrādājumiem, iekārtām un aprīkojumam, ar ko nonāk saskarē pārtiku:
a) jābūt rūpīgi iztīrītiem un vajadzības gadījumā dezinficētiem. Tīrīšanai un dezinfekcijai jānotiek pietiekami bieži, lai novērstu jebkādu piesārņojuma risku;
b) jābūt tā veidotiem, no tādiem materiāliem un tādā labā kārtībā un stāvoklī, lai/ samazinātu jebkādu piesārņojuma risku;
c) izņemot vienreizlietojamos konteinerus un vienreizlietojamo iepakojumu, jābūt tā veidotiem, no tādiem materiāliem un tādā labā kārtībā un stāvoklī, lai tos varētu turēt tīrus , un vajadzības gadījumā dezinficētus;
d) jābūt uzstādītiem tādā veidā, lai ļautu veikt aprīkojuma un apkārtējās teritorijas -atbilstošu tīrīšanu.
Vajadzības gadījumā aprīkojumam uzstāda jebkādu atbilstošu vadības ierīci, lai nodrošinātu šis regulas mērķu sasniegšanu.


Vajadzības gadījumā jābūt atbilstīgām iekārtām darba instrumentu un aprīkojuma tīrīšanai dezinfekcijai un glabāšanai. Šīm iekārtām jābūt no materiāliem, kas izturīgi pret -koroziju, un tām jābūt viegli tīrāmām un ar atbilstošu karstā un aukstā ūdens apgādi.

Lai samazinātu jebkādu piesārņojuma risku, visām ražošanas iekārtām un darba instrumentiem, kuri atrodas tiešā saskarē ar pārtiku, ir jābūt izgatavotiem no materiāla, kas:
■ nepārvada toksiskas vielas, smaržu vai garšu;
■ ir izturīgs pret koroziju;
■ ir neabsorbējošs;
■ iztur vairākkārtīgu tīrīšanu un dezinfekciju;
■ ir gluds, bez spraugām un plaisām.

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos jāizmanto speciāli projektētas (profesionālās) iekārtas, lai varētu veikt higiēnas prasībām atbilstošu ēdienu gatavošanu. Iekārtas jaudai ir jānodrošina higiēniska pārtikas ražošana.
Iekārtas un darbarīki ir potenciāls savstarpējās piesārņošanās avots, tāpēc termiski neapstrādātajiem un termiski apstrādātajiem produktiem jālieto atsevišķi darbarīki. Ja tas nav iespējams, jāveic atbilstoša tīrīšana un dezinfekcija.
Uzņēmumā jānosaka, kā tiek identificēts jēlo un gatavo pārtikas produktu apstrādei izmantotais inventārs (dažādas krāsas, apzīmējumi vai cits veids). 
Telpās, kur. notiek darbības ar pārtiku, atbilstoši  uzņēmuma tehnoloģiskajiem procesiem, jābūt izvietotām pārtikas mazgāšanas ierīcēm ar tekošu aukstā un/vai karstā ūdens padevi. Pārtikas mazgāšanas ierīces jānovieto atsevišķi no roku mazgāšanas ierīcēm, tās jāuztur tīras un vajadzības gadījumā jādezinficē.
Inventāram un pārnēsājamajiem darba instrumentiem jānodrošina atbilstoša žāvēšana un uzglabāšana speciālos statīvos vai uz speciāliem režģiem, lai aizsargātu pret piesārņošanos.

Virtuves trauku, inventāra un ēdamzāles trauku mazgāšanai ieteicams ierīkot 2 vai 3 sekciju vannas, nodrošinot atbilstošu ūdens temperatūru trauku mazgāšanai un skalošanai.

Atkarībā no tehnoloģiskā procesa prasībām, uzņēmumā jābūt ierīkotām ērti novietotām roku mazgāšanas ierīcēm ar karstā un aukstā ūdens padevi. Tās jāapgādā ar līdzekļiem roku mazgāšanai, ja nepieciešams, arī dezinfekcijai un higiēniskai nosusināšanai, kā arī ar atkritumu tvertnēm izmantotajiem vienreizējās lietošanas dvieļiem.

Uzņēmumā jābūt pietiekošam daudzumam aukstuma iekārtu, lai nodrošinātu pārtikas produktu uzglabāšanu atbilstošās temperatūrās. Visas aukstuma iekārtas vēlams nodrošināt ar atbilstošām temperatūras mērierīcēm, kas novietotas labi pārredzamās vietās un tādā veidā, lai pēc iespējas precīzi reģistrētu aukstuma iekārtas maksimālo temperatūru.

Uzņēmumā jābūt vismaz vienam verificētam termometram, ar kura palīdzību pārbaudīt aukstuma iekārtu temperatūras ierīču rādījumu pareizību. Minētais termometrs ir regulāri, jāpārbauda, lai pārliecinātos par mērījumu precizitāti.
Uzņēmumā jānosaka, kārtību temperatūras mērierīču precizitātes pārbaudei (pārbaudes veids, biežums u.c).