Saslimšanas

Darba devējs nedrīkst nodarbināt infekciozo personu darbos, kas saistīti ar pārtikas apstrādi, tāpēc darbiniekam, kam ir kāds no personas medicīniskajā grāmatiņā norādītajiem slimību simptomiem, tai skaitā arī strutojošas brūces, kuru dēļ nosakāmi profesionālās darbības ierobežojumi, nekavējoties par to jāziņo darba devējam un jāgriežas pie primārās veselības aprūpes ārsta. Pirms atgriešanās darbājāsaņem ārsta atzinums par izveseļošanos.