Produktu atkausēšana (atlaidināšana)

Sasaldētus dārzeņus termiski apstrādā iepriekš neatkausējot. Pārējos produktus atkausē:
♦ ledusskapī, kura temperatūra ir +4°C vai zemāka;
♦ zem tekoša dzeramā ūdens, kura temperatūra nav augstāka par +21°C, laika periodā kas nepārsniedz 4 stundas;
♦ rūpnieciski ražotā mikroviļņu krāsnī tikai tādā gadījumā, ja ēdienu pēc atlaidināšanas nekavējoties pārvieto uz tradicionālajām siltumiekārtām, t.i., ja atlaidināšana mikroviļņu krāsnī, ir nepārtraukta siltumapstrades procesa daļa vai arī - ja mikroviļņu krāsnī norisinās vienots un nepārtraukts produktu siltumapstrades process, t.i, ja gatavošana, norisinās tikai mikroviļņu krāsnī.

Atkausējot pārtikas produktus pastāv iespējas piesārņoties no pilošām izejvielām un mikroorganismu vairošanās uz to virsmas pirms atkususi iekšpuse, tāpēc produktus pirms tālākas pārstrādes rūpīgi pārbauda.
Atkausējot pārtikas produktus nodrošina to aizsardzību pret piesārņošanos, izmantojot slēgtus traukus vai atbilstošu iepakojumu.