Plūsmas diagramma

Ēdināšanas uzņēmumos apdraudējumu analīzi ieteicams veikt tehnoloģiskā procesa posmiem, katrā no tiem nosakot, kuri no apdraudējumiem var radīt reālas bīstamības pārtikas piesārņojumam, tāpēc zīmē tehnoloģiskā procesa plūsmas diagrammu.