Piegādātāju kontrole

Pārtikas produktus iegādājas tikai no tiem piegādātājiem, kuri ir reģistrēti vai atzīti Pārtikas un veterinārajā dienestā. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi var iepirkt produkus arī no individuāliem piegādātājiem – zemnieku un zvejnieku saimniecībām:

■ zvejas produktus no zvejniekiem vai zvejas produktu audzētajiem, - pieprasot atbilstošu pavaddokumentu, kurā jābūt norādītam to ieguves datumam, sugas nosaukumam, daudzumam, uzglabāšanas temperatūrai (0-1 °C), zvejas produktu ieguvēja nosaukumam vai vārdam, uzvārdam un adresei;
■ savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un augus no savācējiem, pieprasot informāciju par piegādātāju, produkta ieguves vietu, laiku un daudzumu;
■ mājputnu un zaķveidīgo gaļas liemeņus no dzīvnieku audzētājiem, pieprasot pavaddokumentu, kurā norāda produkta nosaukumu, neto masu, derīguma temiiņu, uzglabāšanas nosacījumus (temperatūra nav augstāka par 4 °C ), ražotāja nosaukumu un adresi, kā arī apliecinājums par veikto pēckaušanas veterināro ekspertīzi;
■ olas, kas iegūtas no strausu, dējējvistu vai citu mājputnu ganāmpulka, pieprasot piegādātājam pavaddokumentu olām un lūdzot uzrādīt Pārtikas un veterinārā dienesta izdotu atļauju realizēt olas;
■ govs svaigpienu, pieprasot piegādātājam pavaddokumentu pienam un lūdzot uzrādīt Pārtikas un veterinārā dienesta izdotu atļauju realizēt pienu.

Pieņemtajiem produktiem no zemnieku un zvejnieku saimniecībām ir jābūt fasētā veidā ar marķējumu izsekojamības nodrošināšanai. Ja produkti tiek atzīti par izplatīšanai nederīgiem, tos atgriež piegādātājam.

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 14. pantu, pārtika tiek atzīta par izplatīšanai nederīga, ja:

• tā neatbilst obligātajām nekaitīguma prasībām;
• tai beidzies derīguma termiņš;
• tā nav marķēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• pamatojoties uz pierādījumiem, pārbaudē konstatēta tās bojāšanās, kā arī organoleptisko, ar cilvēka maņu orgāniem uztveramo pārtikas īpašību pasliktināšanās;
• tā ir falsificēta, tāpēc tiek maldināts patērētājs;
• tai nav normatīvajos aktos noteikto pavaddokumentu;
• to paredz citi normatīvie akti.

Rekomendējamā dokumentācija:
Piegādātāju saraksts