Personāla veselības pārbaudes

Pārtikas uzņēmuma darbiniekiem nepieciešams veikt MK noteikumos Nr. 494 „ Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" noteiktās veselības pārbaudes:
■ vispārējā izmeklēšana - pirmreizējā pārbaudē un periodiski reizi gadā;
■ platkadru fluorogrāfiju - pirmreizējā pārbaude un periodiski reizi gadā;
■ bakterioloģisku izmeklēšana zarnu infekcijas slimību (vēdertīfa, šigelozes, salmonelozes) izraisītāju noteikšanai - pirmreizējā pārbaude.


Darbiniekus pieņem darbā tikai pēc obligāto veselības pārbaužu veikšanas un ārsta slēdziena par atļauju strādāt pārtikas apritē saņemšanas.
Personas medicīniskā grāmatiņa jāuzglabā uzņēmuma darbiniekiem pieejamā vietā, lai vajadzības gadījumā to varētu uzrādīt kompetentām personām.

Medicīniskajā grāmatiņā jābūt MK noteikumos noteiktajai informācijai: 
■ informācijai par darbinieku, ieskaitot fotogrāfiju,
■ atzīmei par grāmatiņas īpašnieka darbavietu un amatu, kas apliecināta ar darba devēja parakstu un zīmogu;
■ primārās veselības aprūpes vai ģimenes ārsta atzinumam, apstiprinātam ar parakstu un zīmogu, un pārbaudes veikšanas datumu;
■ slimību simptomiem (pazīmēm), par kuriem personas medicīniskās grāmatiņas īpašniekam nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta,
■ grāmatiņas īpašnieka parakstam.