Personāla profesionālā kvalifikācija un apmācība

Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteikts, ka uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju. Pieņemot darbā darbiniekus, uzņēmuma vadītājam jāpārliecinās, vai personai ir ieņemamajam amatam pietiekošas prasmes.


Uzņēmuma darbiniekiem jābūt apmācītiem pārtikas higiēnas jautājumos. Latvijā higiēnas apmācību veikšanas biežumu nosaka MK noteikumi Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības". Darbinieki (izņemot ceturtā vai 11 piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbinieku), uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, noklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" un turpmāk atkārtoti reizi divos gados. Higiēnas mācību kursa noklausīšanos apliecina izsniegtā apliecība, kurā norādīts uzņēmuma darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, mācību kursa vadītāja vārds, uzvārds un personas kods un atsauce uz minētajiem noteikumiem.

Papildus obligātajam higiēnas mācību kursam, uzņēmumā ieteicams veikt darbinieku instruktāžu par paškontroles sistēmā plānotajiem pasākumiem un katra darbinieka konkrētajiem pienākumiem plānoto pasākumu īstenošanā.

Rekomendējamā dokumentācija: 
  • Apliecības par higiēnas mācību kursa noklausīšanos