Paškontroles sistēmas pārskatīšana

Lai pārliecinātos, vai uzņēmumā darbs notiek saskaņā ar izstrādātajām paškontroles procedūrām, nepieciešama periodiska darba izvērtēšana, ne retāk kā reizi gadā.

Paškontroles efektivitātes novērtēšanai, izvērtē uzraudzības pasākumu pierakstus, patērētāju ieteikumus un priekšlikumus un/vai citu vērtējuma veidu, atkarībā no uzņēmuma ieskatiem. Pamatojoties uz iegūto informāciju, uzņēmuma atbildīgā persona nosaka procedūrās nepieciešamās izmaiņas un nodrošina, ka visi procedūras aprakstošie dokumenti tiek atjaunināti.

Procedūras pārskata arī tajos gadījumos, ja uzņēmumā izmainījies produktu-sortiments, uzņēmuma tehnoloģiskais aprīkojums vai citi nosacījumi.

Rekomendējamā dokumentācija: 

  • Atbildīgajai personai par paškontroli - apliecinājums (sertifikāts, apliecība u.c.) par zināšanu apguvi pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā.
  • Ēdienu apraksti (tehnoloģiskās kartes)
  • Plūsmas diagramma
  • Apdraudējumu analizē un kritisko kontroles punktu uzraudzības lapa
  • Darba lapas kontroles rezultātu atzīmēšanai (atkarībā no uzņēmumā veiktajiem uzraudzības pasākumiem).