Pārtikas produktu (Izejvielu) izsekojamība

Regula (EC) 178/2002 ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 18.pants nosaka, ka visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos ir nodrošināts, ka pārtiku un jebkuras citas vielas, ko paredzēts pievienot vai ko varētu pievienot pārtikai, var izseko un uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, spēj identificēt - jebkuru personu, kas tām piegādājusi pārtiku vai jebkuru vielu, ko paredzēts pievienot vai ko varētu pievienot pārtikai. 

„Izsekojamība" ir spēja visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos sekot līdzi un atrast jebkuru pārtiku vai vielu, ko paredzēts vai ko varētu pievienot pārtikai.
Uzņēmumā jābūt ieviestai sistēmai, ar kuras palīdzību ir iespējams identificēt tiešo pārdevēju (pārdevējus) un tiešo viņu produktu pircēju (pircējus), tāpēc jānodrošina informācija no kādiem piegādātājiem tiek piegādāti konkrēti produkti uzņēmumā un kādi produkti tiek piegādāti citiem patērētājiem.

Uzņēmumā veic pārtikas produktu piegādātāju reģistrāciju. Reģistrā norāda piegādātāja uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru Pārtikas un veterinārajā dienestā, adresi, telefona numuru vai citu nepieciešamo informāciju.
Lai nodrošinātu produktu izsekojamību, veic saņemto pārtikas produktu reģistrāciju (preču pavadzīmju reģistrācijas žurnāls, iepirkumu reģistrācijas žurnāls u.c).

Pamatojoties uz regulas prasībām uzņēmumiem, kas iesaistīti pārtikas, apritē jānodrošina arī zināms iekšējās izsekojamības līmenis. Uzņēmumiem jāveido iekšējās izsekojamības sistēmas, kas izstrādātas atbilstoši katra uzņēmuma darbības raksturam (pārtikas pārstrāde, uzglabāšana, izplatīšana, utt).

Rekomendējamā dokumentācija:

  • Piegādātāju reģistrs
  • Pārtikas produktu reģistrs (preču pavadzīmju reģistrācijas žurnāls, iepirkumu reģistrācijas žurnāls u.c.)