Pārtikas produktu (izejvielu) uzglabāšana

Uzglabājot produktus uzņēmumā, stingri ievēro to uzglabāšanas režīmus, lai nepieļautu produktu bojāšanos un aizsargātu pret. piesārņošanos vai samazinātu piesārņošanās draudus līdz minimumam. Īpašu uzmanība pievērš produktiem, kas strauji bojājas un kuriem ražotājs ir noteicis konkrētas uzglabāšanas temperatūras.

Izejvielas iegādājas nelielos daudzumos, tās regulāri papildina. Produktus uzglabā oriģinālajos iepakojumos. Gadījumos, ja produkti uzglabāšanas vietās tiek izņemti no oriģinālā iepakojuma, tiem nodrošina iekšējo marķējumu, kurā norāda produkta nosaukumu, saņemšanas datumu un derīguma termiņu, lai tiktu nodrošināta produktu izsekojamība un būtu zināms derīguma termiņš.

Rūpīgi seko produktu derīguma termiņiem. Ievēro principu Pirmais iekšā - pirmais ārā.
Sausos produktus uzglabā sausās, labi vēdināmās telpās, jo tie viegli uzsūc mitrumu. Vēlams augļus un dārzeņus uzglabāt atsevišķi no sausajiem produktiem.

Lai pasargātu pārtikas produktus no piesārņošanās uzglabāšanas laikā:
■ produktus uzglabā slēgtos traukos, plauktos vai uz paliktņiem,
■ gatavo produkcija uzglabā atsevišķi no jēlās produkcijas,
■ noliktavu telpas uztur tīras.