HACCP PROCEDŪRU IZSTRĀDĀŠANA

Kad uzņēmumā ir nodrošināti nepieciešamie priekšnosacījumi normatīvo aktu prasību un labas higiēnas prakses ieteikumu izpildei, izstrādā uz HACCP principiem balstītu paškontroles procedūru.

Pārtikas aprites uzraudzības likumā (7.3 pants) noteikts, ka pārtikas uzņēmums savā darbībā var ievērot labas higiēnas prakses vadlīnijas, kuras izstrādā pārtikas nozaru profesionālās asociācijas un biedrības, konsultējoties ar patērētāju grupu pārstāvjiem un kompetentām valsts institūcijām. Labas higiēnas prakses vadlīnijas saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu. 

Uzņēmumi var izmantot arī Higiēniskās prakses kodeksu ēdienu gatavošanai sabiedriskajā ēdināšanā, kas pieņemts starptautiskajā Codex Alimentarius komisijā 1993.gadā un apstiprināts kā rekomendējošs sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

Higiēniskās prakses kodekss (Codex Alimentarius CAC/RCP 39-1993):
♦ nosaka higiēnas prasības ēdienu gatavošanai,
♦ nosaka temperatūras režīmus ēdienu gatavošanas procesos,
♦ prasības darbībām ar sagatavotiem ēdieniem izsniedzot tos patērētājiem,
♦ piemēro Riska faktoru analīzes sistēmu kritiskajos kontroles punktos.

Uzņēmums savā darbā var izmantot labas higiēnas prakses vadlīnijas un pildīt vadlīnijās noteiktās prasības vai arī izstrādāt savas paškontroles procedūras.