Ēdienu uzglabāšana pirms pasniegšanas un ēdienu pasniegšana

Realizēt patērētājiem drīkst tikai kvalitatīvus un drošus pārtikas produktus. 
Pašapkalpošanās uzņēmumos pasniegšanas sistēmai jābūt tādai, lai pasniegtie ēdieni tiktu aizsargāti no tiešas piesārņošanās, ko varētu izraisīt patērētāja tuvums vai rīcība.
Realizējot nefasētus pārtikas produktus, nodrošina standziņas, lāpstiņas vai citu inventāru, lai izslēgtu pārtikas saskari ar rokām.
Izvietojot pārtikas produktus aukstuma vitrīnās ievēro to saderību.

Stingri seko, lai vitrīnās tiktu nodrošināts noteiktais temperatūras režīms: 
♦ gatavos karstos ēdienus realizē tūlīt pēc to pasniegšanas vai uzglabā pie temperatūras, kas nav zemāka par +60°C;
♦ gatavos aukstos ēdienus vēlams uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz +4° C. Uzsildītos ēdienus pasniedz patērētājam cik vien iespējams ātri un ne zemāk kā +60°C temperatūrā.

Visa veida pārtikas produktus, kuri nav patērēti paredzētajā laikā, ir jāiznīcina: 
♦ tos nedrīkst atkārtoti uzkarsēt,
♦ tos nedrīkst uzglabāt, veicot atdzesēšanu vai sasaldēšanu.

Par pārtikas izņemšanu no realizācijas sastāda aktu. Patēriņam nederīgo pārtiku identificē un uzglabā atsevišķi no pārējās pārtikas, speciāli tam paredzētā vietā.