Ēdienu gatavošana

Ēdienu gatavošanai jānotiek saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto tehnoloģisko dokumentāciju.
Lai izvairītos no šķērspiesārņošanās, potenciāli bīstamos termiski neapstrādātos produktus apstrādā atsevišķās telpās vai zonās, kas atdalītas no gatavās pārtikas apstrādes zonām vai arī veic tīro un netīro darbu sadalījumu laikā.

Visas iekārtas un darba instrumentus, kurus lieto jēlproduktu apstrādei rūpīgi dezinficē pirms to izmantošanas termiski sagatavotu produktu apstrādei.
Jēlās un gatavās produkcijas apstrādei lieto atsevišķus sadales dēlīšus, nodrošināto identifikāciju. Pirms produktu apstrādes veic rūpīgu mazgāšanu - īpaši augļiem, dārzeņiem, žāvētiem augļiem.

Produktu mazgāšanu veic speciāli šim nolūkam paredzētā vannā.
Gatavojot ēdienus no augsta riska pārtikas produktiem, raugās, lai tie pēc iespējas īsāku laika periodu atrastos bīstamās temperatūras zonā.