Apmeklētāji

Apmeklētāji nedrīkst uzturēties uzņēmuma telpās. Ja tas ir nepieciešams, piemēram, gadījumos, ja jāveic iekārtu remonts, veic piesardzības pasākumus, lai nepieļautu jebkādu pārtikas piesārņošanu, ko var izraisīt viņu klātbūtne vai darbības.
Šim nolūkam ieteicams izmantot speciālu aizsargtērpu (halātus, galvassegas u. tml.) un stingri ievērot pārējās personāla higiēnas piesardzības prasības.

Rekomendējamā dokumentācija:

  • Darbinieku saraksts, kuriem nepieciešamas ikgadējās veselības pārbaudes;
  • Darbinieku medicīniskās grāmatiņas;
  • Personīgās higiēnas noteikumi darbiniekiem noteikumi (prasības darba apģērbam, ieskaitot galvas segu, roku mazgāšanai un dezinfekcijai, rīcībai u.c. - brīvā formā);
  • Kārtība ziņošanai par saslimšanām un darba atsākšanai pēc slimošanas
  • Korektīvo rīcību reģistrs