Aizsardzība pret kaitēkļiem un grauzējiem

Jābūt izstrādātām atbilstošām procedūrām, lai apkarotu kaitēkļus. Jābūt arī izstrādātām atbilstošām procedūrām, lai nepieļautu mājdzīvnieku piekļūšanu pārtikas sagatavošanas, apstrādes un uzglabāšanas vietām (vai īpašos gadījumos, ja kompetenta iestāde pielasīt, lai nepieļautu, kapiekļuve var radīt piesārņojumu).

 Lai nepieļautu grauzēju un insektu klātbūtni uzņēmumā pārtikas aprites telpas jāuztur tīras, un labā stāvoklī - bez šķirbām un plaisām sienās un grīdās, kā arī visi atveramie logi, ventilācijas un kanalizācijas lūkas jānodrošina ar atbilstošiem sietiem.
Jākontrolē, vai kopā ar pārtikas produktiem uzņēmumā netiek ienesti kaitēkļi vai grauzēji.

Noliktavas telpās neuzglabā produktus kartona vai papīra iesaiņojumos, kā arī bojātus produktus. Uzņēmumā nepieļauj mājdzīvnieku piekļūšanu pārtikas sagatavošanas, apstrādes un uzglabāšanas vietām.

 Regulāri veic vizuālu konrtoli, lai konstatētu, vai uzņēmumā nav redzamas kaitēkļu vai grauzēju pēdas un, parādoties to pazīmēm, nekavējoties ziņo kompetentām iestādēm nepieciešamo aizsardzības pasākumu veikšanai.

Rekomendējamā dokumentācija:
  • Korektīvo rīcību reģistrs
  • Līgums ar licencētu firmu
  • Dezinsekcijas un deratizācijas kartes, ja uzraudzību veic licencēta firma